FHI: Det haster å med å gi oppfriskningsdose til eldre

foto