Fylkeslegen i Trøndelag bekymret over smittespredningen