Tidens Krav: Vegvesenet avviste å utrede billigere forslag om Romsdalsaksen

foto
Denne 75 meter høge brua og ei flytebru kunne vært erstatta med undersjøisk tunnel under Veøya, mente en prosjekteringsleder i Vegvesenet Region Vest. Det hadde vært både billigere og mindre kontroversielt, mente han. Forslaget ble ikke utreda av Vegvesenet i Molde. Foto: Nordwest3D / Romsdalsaksen AS