Har fått godkjent hydrogenbasert energisystem for skip