Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi kaller satsingen ambisiøs.

Regjeringen har lyttet til fagbevegelsen og det øvrige arbeidsliv og har fått opp både tempo og mengde i havvindsatsingen, mener han.

– Dette har vi jobbet med lenge, fordi økt kraftproduksjon vil trygge eksisterende jobber og skape grunnlag for nye grønne industriarbeidsplasser i Norge, sier Alfheim.

Han understreker Norge må satse på havvind langs hele kysten, og at hele kontinentalsokkelen må tas i bruk.

Skal regjeringens ambisjoner for havvind realiseres, må nye områder for havvind åpnes i denne stortingsperioden, mener Norsk olje og gass.

Det er også nødvendig å etablere et hybridnett med hensiktsmessig markeds- og nettdesign og sikre tilstrekkelige støtte slik at flytende havvind blir realisert, mener administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass.

Hun er glad for at regjeringen nå tydeliggjør Norges havvindambisjoner.

– Dette har næringen etterlyst over lang tid. Det vil legge grunnlag for en industriell havvindsatsing, og gi forutsigbarhet for havvindutviklere og leverandører som vil satse på havvind på norsk sokkel. Nå må vi komme i gang, sier hun.