Så mykje straum treng ny kraftkrevjande industri på Sunnmøre