Justert for normale sesongvariasjoner økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 400 personer, opplyser Nav.

– Arbeidsledigheten gikk litt opp i januar, men er fortsatt på et lavt nivå. Ledigheten øker blant annet innen bygg og anlegg og blant personer under 40 år. Samtidig er etterspørselen etter arbeidskraft fortsatt høy, og det er mange ledige jobber, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Større økning enn normalt

Ved utgangen av januar var det registrert 9.000 permitterte arbeidssøkere hos Nav, noe som utgjør 0,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er 3.100 flere enn i desember. Tallene er ikke korrigert for sesongvariasjoner.

– Det er normalt at antallet permitterte stiger noe i januar, men økningen i år er likevel større enn det som er normalt i januar. Nesten halvparten av de permitterte har yrkesbakgrunn fra bygge- og anleggsarbeid eller industriarbeid, sier Holte.

Bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, består av 55.400 helt ledige (1,9 prosent av arbeidsstyrken) og 10.100 arbeidssøkere på tiltak (0,3 prosent).

I tillegg var 21.800 personer delvis ledige, noe som tilsvarer 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Økt ledighet i bygg og anlegg

I løpet av januar ble det registrert 24.000 nye arbeidssøkere hos Nav, som tilsvarer rundt 700 per virkedag.

Personer som oppgir å ha mistet eller at de kommer til å miste jobben, utgjør 30 prosent av de nye arbeidssøkerne. De som oppgir at de er permittert eller kommer til å bli permittert, utgjør 24 prosent, mens 10 prosent er usikre på jobbsituasjonen sin.

Arbeidsledigheten har økt i tre yrkesgrupper, mest blant personer uten registrert yrkesbakgrunn, og dem med yrkesbakgrunn fra bygge- og anleggsarbeid.

Samtidig var det nedgang i bruttoledigheten innen åtte yrkesgrupper. Reiseliv og transport har den største nedgangen, tett fulgt av barne- og ungdomsarbeid, serviceyrker og annet arbeid.

Lavest ledighet i Nordland

I januar økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i alle aldersgrupper under 40 år.

Økningen var størst blant personer i aldersgruppen 25–29 år (2 prosent) og 20–24 år (1 prosent). Blant personer 40 år og eldre var det små endringer eller nedgang i ledige.

I de fleste fylker har arbeidsledigheten holdt seg stabil den siste måneden.

I januar er 8.987 personer registrert som helt arbeidsledige i Oslo, det vil si 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 34 prosent eller 4.626 personer sammenlignet med samme tid i fjor.

I Trøndelag økte antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 1 prosent. Den største relative nedgangen var i Møre og Romsdal, med 1 prosent færre helt ledige og arbeidssøkere på tiltak enn i desember.

Arbeidsledigheten er høyest i Vestfold og Telemark ved utgangen av januar. Her er 2,9 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak.

Nordland har lavest bruttoledighet, med 1,7 prosent av arbeidsstyrken.