Motortrøbbel ga forsinkelse på alle avganger

foto