38 personer evakuert på grunn av brann i Oslo

foto