Opplever få endringer etter 02-stopp

foto
Innsatslederne Per Ivar Hovden (f.v.), Karl-Idar Vik, Olav Ramnefjell og Christian Vegsund ved politiet i Ålesund har opplevd få forandringer etter at skjenketiden ble innskrenket i Ålesund kommune. Foto: Politiet