– Staten pungar ut til eigne ferjer – svelteforar fylkesferjene

foto
Leiaren i samferdselutvalet, Kristin Sørheim (Sp), spør seg kvifor drifta av dei statlege ferjene i fylket aukar kraftig, mykje meir enn dei statlege overføringane til fylkesvegferjene. Foto: Staale Wattø