Obama: – Trump forsøker å vingestekke postvesenet før valget

foto