Konkurransetilsynet etterforsker Ringnes for misbruk av markedsmakt

foto