I sin prosedyre tegnet han et bilde av Flø sin skolegang som nærmest en gjennomgående mareritt.

- Vi har hørt vitner si han har blitt slått, kalt stygge ord, spytta på, gitt sur melk, og at han har grudd seg til å gå på skolen. Er dette forenlig med et godt skolemiljø?, undret advokatfullmektig Lars-Henrik Windhaug.

Var kjent

Han anser det som hevet over enhver tvil at det har foregått ondsinnede angrep på Flø fra 2. klasse og ut grunnskolen, og  at skoleledelsen har kjent til dette.

- Hvorfor ble det ikke satt inn tiltak som gikk direkte på Flø? Jo, Flø ble gjort  til hakkekylling siden 2. klasse i barneskolen Det skulle vært gjort mer og satt inn hardere tiltak mot mobberne. De krav Flø kunne stille til skolen er tilsidesatt, og det må kreves erstatning for det. Om ikke retten mener det, så sender man signal om at slikt er greit, mente advokatfullmektig Windhaug, som tidligere har nedlagt en påstand om en samlet erstatning og oppreisning til Flø på rundt to millioner kroner, rettet mot Ulstein kommune.

Avviser

Ulstein kommune sin advokat avviser i sin prosedyre alle kravene fra Flø.

- Det er en kompleks, sammensatt og vanskelig sak, men provoserende adferd fra Flø  medførte i mange tilfeller at det ble konflikter. I tillegg skjedde mange av episodene utenom skoletiden, og dermed kan ikke skolen holdes ansvarlig, mente kommunens advokat Øyvind Renslo.

Han mener Ulstein kommune har gitt Flø de muligheter de hadde til adekvat undervisning, og at han gikk ut med et snitt på tre fra ungdomsskolen, noe som er rett under normalen.

- Påstanden fra kommunen blir da at Ulstein kommune frifinnes og tildeles saksomkostninger, sa Renslo.