Klunger for landbruksministeren

foto
Tornekrattet: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er ikkje den som går av vegen for nokre risp frå eit klungerkjerr – heller ikkje i rikspolitikken om landbruk. Her framfor sorten heime i Dalsfjorden på desse tider i fjor, rett etter tildelinga av ministerposten. Arkivfoto: Knut Arne Aarset Foto: Knut Arne Aarset