Støtter ikke kritikken av Stoltenbergs lederskap

foto