1. mai kom den største omleggingen av bussrutene i Ålesund på lengre tid. Både Fram og Netbuss er positivt overrasket over implementeringen så langt.

– Det er klart at vi har hatt noen småproblemer, men det er naturlig når vi har gjort en så stor omveltning. Vi kjører over 3 millioner kilometer årlig, så da er det vanskelig å få med seg alle detaljene, sier Inge Rønstad hos fylkeskommunen, og legger til at de allerede har gjort noen endringer og at flere vil bli satt i drift ved skolestart.

– Ole Th. gate har fått et nytt tilbud der bussen til akvariet går via Osane. Det satt vi i gang nå i sommer basert på tilbakemeldinger fra publikum, forteller han.

Avdelingssjef for Nettbuss Ålesund, Hallstein Lillevik syns det har gått over all forventning.

– Nå går de fleste kundehenvendelsene direkte til Fram, men vi har registrert færre klager enn det som var forventet. Slik jeg har forstått det så har folk klart å finne ut av de nye rutene på en god måte. Vi har også fått positive tilbakemeldinger om ruter som har blitt bedre tilrettelagt, sier han.

Vil gjøre det lettere

Det jobbes også med å gjøre det mer oversiktlig å ta bussen.

– Inne i Fram-appen kan man se i sanntid hvor bussen befinner seg, så da blir det lettere for folk å finne ut hvor lenge de må vente, sier Rønstad.

Manglende informasjon om forsinkelser er ifølge Cowi-rapporten det som kollektivbrukere i Ålesund er minst fornøyd med.

Rønstad forteller at de også jobber med å få sanntidsinformasjon på flere holdeplasser.

– Det er noe vi starta med i vår. Til nå har hovedinngangen på sjukehuset samt skjermene inne på Rutebilstasjonen og på Moa fått ruteinformasjon i sanntid, sier han og legger til at den store tavla på Moa også skal skiftes ut.

– Den må først legges ut på anbud, men planene er der, sier han.

Lillevik forteller at de nye tallene til bussrutene faktisk kan gjøre det lettere å planlegge hvor du skal.

– Alle ruter som går vestover har partall, mens alle som går østover har oddetall. Om man setter opp reiseruta si i Fram-appen vil man også få opp den ruta man må ta for å komme seg dit, sier han.

Tiltak

Det tar i dag mye lengre tid å komme fra eksempelvis sentrum til Moa med buss enn med bil, noe Cowi-rapporten også understreker. Både Rønstad og Lillevik mener flere tiltak må til for at flere skal ta bussen.

– Det må bli bedre tilrettelagt for kollektivtransport, mener Lillevik.

– Vi må ha nye traseer og veger ment for kollektivtransport. Slik det er i dag, sitter bussen i samme kø som bilene og må gjennom de samme hindringene fordi de deler samme vegbane, sier han.

Rønstad mener det ikke nødvendigvis må være så dyrt å tilrettelegge for buss.

– Ta Kirkegata, for eksempel. Den har i dag høyreregel. Hadde den vært forkjørsveg kan man straks spare mye tid, sier han.

Han mener man også kan ta bort enkelte holdeplasser, noe Cowi-rapporten også tar til orde for.

– Den gylne regel er at det bør være 400 meter mellom hver holdeplass. Da blir det ikke så langt at det blir et ork å gå til holdeplassen. Mellom stoppene i Nørvasundet og Campus er det 175 meter, så man kunne klart seg med bare en av dem, sier han.

foto
Inne på sjukehuset har de allerede fått skjermer med sanntidsinfo om bussene. Foto: Staale Wattø