Flere hundre i protestmarsj mot økte ferjepriser

foto
Demonstrasjon i Molde mot økte ferjetakster. Foto: Staale Wattø