I disse tunne­lene blir det kolonne­kjøring i flere uker

foto