Innbrot i Herøy: Smykker og PC mellom det som er stole