Rutine­kontroll ble starten på storak­sjonen: Skatte­etaten garan­terer flere aksjoner

foto