Åse Kristin Ask Bakke, valgt inn fra Møre og Romsdal, blir fraksjonsleder i familie- og kulturkomiteen.

Endringene ble klare på partiets gruppemøtet tirsdag morgen.

Avtroppende leder Eigil Knutsen kunngjorde i slutten av mars at han trekker seg som leder for finanskomiteen, og at han også vil gi seg på Stortinget etter denne perioden.

Endringene er også utløst av at Anniken Huitfeldt trer ut av Stortinget fordi hun er utnevnt til ambassadør i USA og at hun nå har startet i stilling i Utenriksdepartementet.

– Med Tuva Moflag som ny leder er finanskomiteen sikret både en erfaren forhandler og en dyktig og profilert politiker. Hun vil få en nøkkelrolle i budsjettforhandlinger framover, sier parlamentarisk leder Rigmor Aasrud.

I tillegg blir det to andre nye fraksjonsledere for partiet. Bjørnar Skjæran overtar i arbeids- og sosialkomiteen og Rune Støstad i næringskomiteen.