Kafédrivar: – Held det gåande berre til påske om situasjonen varer