Selskapet meiner store summar kan sparast i reinseanlegg-saka