Fullvaksinerte med svekket immunforsvar får oftere covid-19