foto
Måndag var Mihail Nalbant (83) til kontroll ved Ålesund sjukehus etter å ha fått operert ei stor utposing på hovudpulsåra. Lege er Arthur Golebiowski. Foto: Kristoffer Antonsen

– Slike legar set eg stor pris på. Dei har eg stor respekt for