Her inne blir det produsert straum til 15.000 husstandar

foto