Regjeringa vil ikke gi Ålesund sjukehus lån til å utvide