Anders Barstad (52)blir ny kapellan i Spjelkavik

foto
Anders Barstad ble ordinert som prest under en høytidelig gudstjeneste i Spjelkavik kirke i 2018. Nå blir han kapellan i kirka. Foto: Johan Behrentz