(Vikebladet) - Vi hadde ein samtale i går, og kommunen erkjenner intet ansvar, fortalde KS-advokat Øyvind Reinslo.

- Det samla biletet blir etter vår meining uriktig, seier Reinslo.

Det tilbodet var ikkje i nærleiken av det Glen Børge Løset Flø og hans advokat Lars-Henrik Windhaug meiner er rettferdig.

- Det samla biletet er uriktig

Reinslo heldt fram med å sitere frå tingrettspapira, der han fortalde at spesielt jaginga av Løset Flø var uakseptabel, men ikkje ein valdssituasjon. Han siterte også frå fleire andre delar frå dommen, og fortalde at han meinte bevisa var for svake i mange av tilfella som blei beskrivne der.

- Retten legg også til grunn at det har vore mobbing på ungdomsskulen. Men mykje av det som skal ha skjedd her, skjedde på fritida. Dette gjer at det blir feil i forhold til kva vi har høyrt frå vitna.

Saka vart først publisert på vikebladet.no