Et forslag om å kutte barnetrygden og erstatte den med gratis barnehage og skolefritidsordning ble stemt ned av Høyre-landsmøtet. Det samme ble et forslag om å fjerne ordningen med at en øremerka del av svangerskapspermisjonen skal gå til far. Høyre vil fortsatt ha en fedrekvote som i dag er på 10 uker.

Som i dag

Et klart flertall i Møre-delegasjonen gikk for både å beholde dagens barnetrygd samt opprettholde fedrekvoten

foto
Høyres Marianne Synnes mener en fedrekvote i svangerskapspermisjonen er helt nødvendig.

Marianne Synnes mener det er helt nødvendig med en fedrekvote.

– Vi trenger en fedrekvote. I en ideell verden burde det vært slik at en kvote ikke var nødvendig, men slik er det ikke. Tallene nå viser at andelen fedre som tar ut permisjon stuper.

– Det skjer etter at Høyre i regjering kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker?

– Tallene viser vel at vi ikke var modne for å gjøre dette.

Tvang foran frihet

– Er det et nederlag for Høyres ideologiske standpunkt om at dette burde være opp til den enkelte familie å avgjøre?

– Det er en erkjennelse i Høyre om at dette ikke fungerer i praksis. Vi må være tydelige på at vi her trenger en kvote.

– Pappe-permen er i dag 10 uker. Bør den økes?

– Jeg har ikke tatt stilling til det med antallet uker. Det er noe vi får vurdere. Det viktige for meg er at vi trenger en øremerket kvote til far.

– Jeg tror ikke næringslivet i fylket skiller seg veldig næringslivet i resten av landet. Det er fortsatt litt slik at det er fy-fy å bli gravid, samtidig som at ledelsen aldri liker at nøkkelpersonell forsvinner ut i permisjon, sier Synnes.