Stoltenberg: – Norge er et foregangsland for å redusere utslipp

foto