Høyesterett: Reineiere har ikke eiendomsrett til Stjernøya

foto