7. juni ble det holdt et møte mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, Statens vegvesen og konsulentselskapet COWI. Her ble Cowi-rapporten presentert, der det ble anbefalt at kommunen velger prioritert buss i stedet for superbuss eller bybane som konsept for et forbedret kollektivtilbud i Ålesund.

I referatet fra møtet, som Sunnmørsposten har fått tak i, kommer det også fram flere forslag til virkemidler for å få byens befolkning til å velge kollektivt i stedet for privat transport. Det nevnes «restriktive tiltak som parkering, fartsgrenser, rushtidsavgift, miljødifferensierte bompenger osv.»

– Vil vi at sentrum skal dø?

Geir Stenseth hos Ålesund Fremskrittsparti er ikke videre begeistret over disse restriksjonene.

– En ekstra avgift da alle skal på jobb? Vil vi at sentrum skal dø? Dette kan føre til at arbeidsplasser forsvinner ut av sentrum, sier han.

Han mener at dette, kombinert med den storstilte utbygginga på Moa vil være ødeleggende for Ålesund sentrum.

– Folk som kommer tilreisende vil dra til Moa, men ikke lenger, sier han.

Varaordfører i Ålesund, Tore Johan Øvstebø er imidlertid av en annen oppfatning.

– Målet vårt er at folk skal reise mer kollektivt, og da kan rushtidsavgifter være et virkemiddel for å få arbeidstakere til å gjøre nettopp det. Det er definitivt noe vi må vurdere, men først må vi sørge for å få bypakken vedtatt i fylkesting og storting, sier han og legger til at det er det som er kneiken nå.

Han nevner også at flere andre byer i landet har hatt gode resultater med rushtidsavgifter.

– Vi må få til en balansegang mellom å legge til rette for dem som trenger bil, og samtidig gjøre bysentrum så trivelig som mulig å bo, jobbe og oppholde seg i.

Parkeringsrestriksjoner

Stenseth er heller ikke særlig imponert over forslaget om å begrense parkeringsmulighetene i byen.

– Da Aksla parkering kom, var det en velsignelse for byen, siden det ga mange flere parkeringsmuligheter i sentrum. Nå har vi så vidt fått flere plasser, og så skal de plutselig bli fjernet? Er ikke det et paradoks?, spør han.

– I tillegg så skal det bygges firefelts motorveg fra Moa til sentrum. Hva skal vi med det når det blir lagt så mange restriksjoner på å kjøre inn i sentrum?, spør han videre.

Varaordføreren mener dette må til for å styrke kollektivtilbudet.

– Jeg mener vi fortsatt må ta bort parkeringsplasser på gatenivå for at det skal bli bedre plass til gående, syklende og til kollektivtransporten, sier han og legger til at det fortsatt vil være nok av muligheter for korttidsparkering for dem som vil handle.

– Firefeltsvegen som er planlagt i bypakken fra Moa til Campus, skal ha et sambruksfelt, som vil prioritere kollektivtrafikk inn og ut av byen, sier han.

Cowi-rapporten skal behandles politisk i formannskapet i Ålesund kommune etter sommerferien.

foto
Geir Stenseth (Frp) er kritisk til forslaget. Foto: Arkivfoto
foto
Varaordfører Tore Johan Øvstebø. Foto: Staale Wattø