Opposisjonell russer dømt til fire års fengsel

foto