Kornslått blir naudfôr: – Eg veit ikkje at dette er gjort før her på Sunnmøre.

foto
Fôrkrise: – Kornet står fint og hadde blitt ei grei avling, seier slåttekar Knut Ivar Bøe i Ørskog. No blir kornet og heile strået slått og pakka i rundballar til kufôr. Også for enkelte bønder på Sunnmøre er det fôrkrise. Til høgre dreng Martin Vestre. Foto: Per Ove Stige