Fastlegar ringer langt oftare etter ambulanse for sjuke eldre