Veibustkrysset og Lianeset-Liadal rykker fram i køen