Fortsatt uvisst om kundedata fra Amedia er på avveie

foto