Kraftig vind ventes i nord – folk bes om å dra hjem fra juleferie

foto