20 bolighus evakueres etter steinras på Osterøy i Vestland