Huitfeldt: Signalene fra Russland er ikke spesielt positive

foto