Guldvog: Testing i skoler og barnehager kan nedprioriteres

foto