Gjer det noko om ein køyrer litt for fort mellom gule fartsskilt? Dette seier ekspert