Vil ha flat eksportveg til Åndalsnes

foto
Den lilla streken viser traseen som gir nesten flat veg til Åndalsnes. Då må det også byggast ein tunnel mellom Vik og Tresfjordbrua (viser ikkje på kartet). K3.1A er Vegvesenet si anbefaling. Ei rekke kommunar vil ha traseen over Ørskogfjellet (K2).