Markering for å anerkjenne den palestinske staten

foto