Møte med redningsledelsen

Politiet har ikke reint fysisk satt stab, men hever beredskapen. Stabssjefen skal på jobb fredag ettermiddag, og han kan da ifølge Farstad raskt etablere en kriseledelse om det skulle bli behov for det.

Sjekker utstyr

Klokka 11 skal Farstad i møte med redningsledelsen og en rekke andre eksterne aktører. Fra før er det et tett og nært samarbeid med helse- og branntjenesten.

Viktige råd

Farstad gjentar oppfordringen om å sikre løse gjenstander, tak og plater, stillas, hagemøbler, trampoliner.