Ved 10-tiden mandag ble all flytrafikk i Sør-Norge rammet av den tekniske feilen på trafikkovervåkingssystemene. I 15-tiden opplyser Avinor at den tekniske feilen er funnet og løst.

– Trafikken vil gradvis gå tilbake til normalen. Vi er glade for at dette nå er løst og vi beklager til alle som er berørt av forsinkelser i dag, opplyser Avinor.

Mandag har flytrafikken gått med redusert kapasitet på flere berørte lufthavner.

– Avinor vil holde reisende løpende orientert på nettsider, i sosiale medier, på berørte lufthavner og via mediene. Og vi beklager for det inntrufne til alle som er berørt, sier Harald Nygaard Kvam, kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn.

Feilen er identifisert til å være en IT-feil på trafikkovervåkingssystemene. Kvam presiserer at det ikke dreier seg om sabotasje.

– Det er ikke farlig å fly, og det er ikke noen ytre påvirkning, men kapasiteten i lufta må reduseres, sa han tidligere mandag.

Selv om feilen gjaldt i Sør-Norge, har den fått følgekonsekvenser i hele landet.