Dermed unngikk Arbeiderpartiet kampvoteringer og åpen splittelse rundt hvem som skal lede partiet de to neste årene. Lederbuketten på fire ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling – tilsynelatende fra et unisont landsmøte.

– Kjære landsmøte, først for min egen del, fra innerst i sjelen, innerst i hjertet, hele mitt politiske engasjement, tusen takk for tilliten, sa Jonas Gahr Støre (62) etter å ha fått fornyet tillit.

Støre veldig motivert

Da hadde valgkomiteens leder, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, to ganger innstendig understreket at valgkomiteens innstilling var enstemmig og at man ved å endre på ett element, sto i fare for å forrykke hele balansen og dermed framtvinge andre endringer.

Det måtte forstås som en klar oppfordring til dem som kunne tenke seg å opponere mot innstillingen, om ikke å gjøre det.

– Jeg er veldig løftet av det som har skjedd det siste halvannet døgnet på dette landsmøtet, med et veldig sterkt signal om samling og å stå sammen. Det har truffet meg veldig og motivert meg veldig for det som ligger foran oss nå, sier Støre til NTB.

Turbulens

Til tross for en del turbulens rundt lederkabalen i partiet, var det aldri noen som stilte Støres lederverv i tvil. Han var i praksis den eneste i partiledelsen som kunne gå til landsmøtet i trygg forvissning om at hans posisjon var trygg.

– Talen hans til landsmøtet i går viser at vi har en leder som kan lede. En leder med følelser, med visjoner og med en plan, sa Følsvik da hun leste opp valgkomiteens begrunnelse.

I tillegg til at Støre ble gjenvalgt som leder for to nye år, klappet landsmøtet som ventet inn de to nye nestlederne Tonje Brenna (35) og Jan Christian Vestre (36).

– Jeg er stolt over en innstilling som viser for hele verden at Utøya-generasjonen selvsagt skal være med og styre – Norge og Arbeiderpartiet, nå og i framtida. Vi lovte den dagen at vi aldri skulle gi opp kampen, og nå står vi ved det løftet. Det vekker mange følelser, og det føles veldig, veldig riktig, sa Følsvik.

Overlevde Utøya-terroren

Nyvalgt nestleder Vestre svarer slik på spørsmål om hva det betyr at 22. juli-generasjonen nå er representert i partiets øverste ledelse:

– Det er stort, fordi det kunne vært helt annerledes. Nå er det demokratiet som slår tilbake. Både med at vi får være med her, men også andre kandidater i hele partiet vårt som fortsatt engasjerer seg i demokratiet, sier han.

Tonje Brenna var 24 år og generalsekretær i AUF da hun reddet seg selv og en lang rekke andre AUF-ungdommer i sikkerhet nedenfor Kjærlighetsstien. Nesten tolv år senere er hun valgt inn i nestledervervet i Arbeiderpartiet. Hun og Vestre er de første av den såkalte Utøya-generasjonen som når så høyt i organisasjonen.

– Han fikk det i hvert fall ikke som han ville. For meg fikk politikk en ekstra dimensjon etter 22. juli, det ble ekstra viktig å drive med. Og kanskje nettopp derfor var det på de dagene da det var litt tøft i årene etterpå, så fant jeg også motivasjon i det. Jeg tenkte at han skal ikke få vinne, sier Brenna til NTB etter at jubelscenene hadde stilnet og pressen skulle ha sitt.

Stenseng klappet inn

Opptakten til Aps landsmøte har vært preget av bråk rundt valget av ny partiledelse. En enstemmig valgkomité hadde innstilt på at Stenseng får fortsette som partisekretær. Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen vurderte å stille som motkandidat, men trakk seg søndag etter å ha blitt oppringt av statsministeren kvelden før.

Da Kjersti Stensengs kandidatur kom opp til votering, var det ingen tvil. Partisekretæren gjennom åtte år ble også gjenvalgt ved akklamasjon og jublende tilrop.

– Jeg er veldig glad for at landsmøtet ga meg den tilliten, og glad for at det er over, sier Stenseng.

I forkant av landsmøtet rykket Støre ut med støtte til Stenseng og hevdet hun var blitt utsatt for mye ufortjent tyn fra mediene.

– Det må jeg tåle å stå i når jeg skal være på valg til et så viktig verv som partisekretær i Arbeiderpartiet. Da må jeg tåle at det blir mye diskusjon om min person, sier hun.