Kraftige reaksjoner på Dutertes Hitler-sammenligning

foto